Leasing en rental – vaak gestelde vragen (FAQ’s)

Alles wat u moet weten over leasing bij GRENKE.

Bel ons

Neem contact met ons op via

+32 2 333 5050

Ma - vr 8.30 u - 17.30 u

Volledige afschrijving betekent dat alle kosten in verband met het leasingmiddel (aankoop, bijkomende en financiële kosten) volledig worden afgeschreven voor de leasinggever door betaling van de termijnen door de leasingnemer.

In elk leasingcontract van GRENKE is een ruiloptie opgenomen. Dat betekent dat het leasingmiddel vervangen kan worden tijdens een lopend contract. Hierdoor blijft de leasingnemer te allen tijde up-to-date met de laatste technologische ontwikkelingen waarbij de leasingbedragen vast blijven op voorwaarde dat de contractwaarde binnen een bepaald financieel kader blijft.

Basel II is het tweede deel inzake de solvabiliteitsvereisten voor banken. Het doel van Basel II is een stabiliserende kracht uitvoeren of bankieren. Bedrijfsleningen worden verstrekt op basis van risico. Dat betekent dat de kredietbeoordeling van een bedrijf een belangrijke rol speelt bij het verstrekken van leningen.

Dat is een andere reden waarom leasing als financieringsvorm aantrekkelijker is voor kleine en middelgrote bedrijven. Leasing verbetert de balansverhoudingen, wat een positief effect heeft op de beoordeling van een bedrijf.

IFRS 16 beheert de administratie van leasingcontracten voor beursgenoteerde bedrijven en bedrijven die hun boekhouding vrijwillig volgens IFRS opstellen. Elke leasingnemer moet het recht om het middel te gebruiken in zijn jaarverslag vermelden, samen met de leasingaansprakelijkheid. De norm is van toepassing op alle leasingcontracten met een netto middelenwaarde van meer dan $ 5.000 en een basis leasingtermijn van meer dan twaalf maanden. We raden aan om dit na te vragen bij uw belastingconsulent of auditeur. De productspecifieke voordelen van leasing worden hierdoor niet aangetast.

FAQ’s/Retailer/Algemeen

De snelste manier om dit te doen is via uw partnerportaal. Daar kunt u met enkele kliks leasingoffertes berekenen en online aanvragen versturen. Klik hier om onmiddellijk naar het partnerportaal te gaan. Als u nog geen logingegeven hebt, kunt u deze hier aanvragen of de informatie direct bij uw lokale contactpersoon verkrijgen.


Als u geen toegang hebt tot GO Partner, maar al hebt gewerkt met ons vorige partnerportaal, kunt u hier nieuwe toegangsgegevens aanvragen.

De leasingformulieren worden als PDF-bestanden aangeboden. U hebt Adobe Acrobat Reader om dit formaat te bekijken. U kunt deze downloaden vanaf de Adobe website. Deze software is gratis.

GRENKE garandeert dat uw factuur binnen 24 uur wordt betaald op voorwaarde dat we alle nodige contractuele documenten hebben. Voor de retailpartners van GRENKE is leasing daardoor een betrouwbare transactie zonder openstaande te ontvangen bedragen. Als uw klanten leasen, verstevigen ze tegelijkertijd hun eigen liquiditeit.

FAQ’s/Klant/Algemeen

Bij GRENKE zijn leasing en huren beschikbaar tegen een netto aankoopprijs van € 500 en meer. Dat betekent dat u zelfs kleine investeringen kunt financieren via GRENKE.

GRENKE werkt onafhankelijk van elke fabrikant of bank. Als gevolg bent u niet gebonden door specifieke merken of fabrikanten bij de keuze van uw middelen. GRENKE focust op het financieren van middelen voor kantoorcommunicatie en kantooruitrusting, medische apparatuur, veiligheidssystemen en machines. Minder gangbare middelen kunnen ook worden gefinancierd - de beste aanpak is contact met ons opnemen zodat we een geschikte oplossing kunnen vinden.

Dit kunt u eenvoudig doen via ons contactformulier. Selecteer gewoon ‘Productgamma’ als interesse en “Leasing en huren’ als uw onderwerp. 

U maakt gebruik van een leveringsbevestiging om de dag te bepalen waarop u het middel hebt ontvangen. De overeengekomen basis leasetermijn start niet voor de eerste dag van het kwartaal volgend op de ontvangst, of de kalendermaand als u maandelijkse termijnen overeengekomen bent. Tot dan betaalt u een gebruiksvergoeding van 1/30 van de overeengekomen leasing/huurprijs per dag.

Om in dit opzicht ook efficiënter en kosteneffectiever te werken, int GRENKE de verschuldigde betalingen voor leasing/huren slechts vier keer per jaar (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). De betalingen worden met andere woorden per kwartaal geïnd.


We kunnen uiteraard ook op aanvraag maandelijkse inning regelen. Dit komt echter niet in aanmerking voor de besparing van 1,5% gefactord in inning per kwartaal. Dit betekent dat uw betaling in dat geval met dat bedrag wordt verhoogd.

Verzekering is verplicht voor alle middelen. Als u geen eigen technische verzekering hebt, neemt GRENKE uw middelen op in een betaalbare verzekeringspolis. De vergoeding voor deze verzekering is jaarlijks verschuldigd en hangt af van de aankoopprijs van het middel.

Een speciale eigenschap van leasingfinanciering is dat de leasende partij het leasingmiddel niet ‘afbetaalt’, maar alleen een vergoeding betaalt voor het gebruik.

 

Leasing lijkt op zich op huren. Nemen we het voordeel van een gehuurd appartement. Als u een appartement huurt, krijgt u niet het eigendom over het appartement door de huur te betalen. In plaats daarvan betaalt u gewoon voor het gebruik. De huur betalen maakt u nooit de eigenaar van het appartement. Wanneer de huurovereenkomst voor het appartement afloopt, moet u verhuizen en het appartement ‘teruggeven’. Leasing werkt volgens een gelijkaardig principe.

 

De verplichting om het leasingmiddel terug te geven na afloop van het contract is een vereiste voor een wettelijk leasingcontract dat ervoor zorgt dat uw leasingbetalingen fiscaal aftrekbaar zijn. Het leasingmiddel teruggeven na afloop van het contract betekent dat u onmiddellijk kunt upgraden naar een recentere uitrusting.

Met leasingcontracten komen de partijen volledige afschrijving van de aankoopkosten, vergoedingen en intresten overeen. Het leasingcontract kan op elk moment worden beëindigd door vroegtijdige beëindiging. Op dit moment moet er een volledige afschrijving zijn uitgevoerd.

U kunt volledig contractbeheer eenvoudig en veilig online uitvoeren door gebruik te maken van het klantenportaal. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om digitale facturen te ontvangen die voldoen aan de toepasselijke voorwaarden voor belastingvermindering

Naar het klantenportaal

FAQ’s/Klant/Raamovereenkomst

In totaal zijn er acquisities met een minimale waarde van € 25.000 gepland gedurende de komende twaalf maanden. Dit klinkt veel, maar het totaal is makkelijk haalbaar, vooral omdat de huidige acquisities of degene die reeds zijn uitgevoerd, in het totaal opgenomen kunnen worden. Dit totale investeringsvolume bepaalt de preferentiële voorwaarden van alle individuele contracten onder de overeenkomst, zelfs als het om een kleine acquisitie van € 500 gaat. Dit betekent dat het kader de moeite loont vanaf de eerste acquisitie - en niet alleen financieel. De individuele leasingcontracten verwerken binnen de overeenkomst gaat heel eenvoudig en snel. Er is slechts één kredietbeoordeling vereist, de contracten worden vereenvoudigd en u kunt de mensen met beslissingsrecht de bevoegdheid geven om contracten te ondertekenen.

Nee. GRENKE werkt onafhankelijk van elke fabrikant. Klanten hebben toegang tot een breed gamma van leasingopties. Deze omvatten kantoorcommunicatie en kantooruitrusting, medische apparatuur en veiligheidssystemen alsook machines. In bepaalde omstandigheden kunnen meer ongewone middelen worden geleased na overeenkomst.

In geen geval - behalve de voorkeursvoorwaarden uiteraard. Als klant kunt u de basis leasetermijn en het contracttype kiezen zoals gedeeltelijke of volledige afschrijving individueel voor elk leasingmiddel.

Er zijn verschillende opties afhankelijk van het geselecteerde contracttype. Voor de meeste gangbare contracten voor volledige afschrijving zijn deze ten eerste de toestellen teruggeven en nieuwe aankopen, en ten tweede een aankoopofferte vragen voor de leasingmiddelen en ten derde de leasing verderzetten. Dat betekent dat het bedrijf de flexibiliteit heeft om te beslissen.

Nee. We rekenen geen toezeggingsvergoeding aan. U betaalt alleen de leasingbedragen voor de middelen die gevraagd zijn in de individuele contracten.

Een ondernemer is nooit veilig voor verrassingen. De financiële crisis is een perfect voorbeeld. Als er dus belangrijke redenen zijn om geplande investeringen uit te stellen of zelfs te annuleren, helpen we de klant een oplossing te vinden. Uitgestelde investeringen kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt met een nieuwe raamovereenkomst of door een bestaande overeenkomst uit te breiden. Als het bedrijf minder dan 50% van het overeengekomen volume heeft gebruikt, herwaarderen we de ondertekende individuele contracten gewoon in lijn met de toepasselijke voorwaarden.

Het totale leasingvolume is beschikbaar voor de klant gedurende de bepaalde periode van twaalf maanden, ongeacht het kalenderjaar. Tijdens deze periode heeft het bedrijf toegang tot het volledige leasingvolume in onbegrensde individuele contracten, steeds op het moment wanneer het voor bedrijf optimaal is om te investeren.

Nee. De leasingbetalingen blijven vast tot het einde van het betreffende individuele contract. Retroactieve wijzigingen zijn niet mogelijk.