Uw login

Maak gebruik van de snelle toegang tot uw persoonlijke portaalsite.

 

Naar het Grenke Partner-Portaal

GRENKE-klantenportaal

 

Word partner!

Graag informeren wij u als fabrikant of leverancier over de voordelen die een samenwerking met GRENKE u kan bieden. Neem contact op met ons via serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.be.

 

FAQ: U vraagt, wij antwoorden.

Met onze leasing-FAQ's willen wij u hier antwoord geven op de meest gestelde vragen inzake Renting en Leasing. Overige vragen beantwoorden we graag persoonlijk.

 

Renting en Leasing / Algemeen

   

Wat is BASEL II en welke gevolgen heeft het op leasing?

Basel II beschrijft de nieuwe vormgeving van voorschriften voor eigen vermogen voor banken en kredietinstellingen. Het doel van Basel II is de stabilisering van het bankwezen. De verstrekking van bedrijfskredieten is afhankelijk van het risico. Daardoor speelt de kredietwaardigheid van een bedrijf een essentiële rol bij de verstrekking van kredieten.

 

Dat is nog een reden waarom de financieringsvorm leasing aantrekkelijk is voor kleine en middelgrote bedrijven: leasing verbetert de balanssituatie - en dat heeft een positief effect op de rating van deze bedrijven.

to top

 

FAQ / Leveranciers/ Algemeen

 

Hoe dien ik een lease-aanvraag voor een van mijn klanten in?

Dat gaat het snelst via uw online partnerportal. Hier kunt u met enkele muisklikken leasingaanbiedingen berekenen en aanvragen online verzenden.  Als u nog geen toegangsgegevens hebt, kunt u deze hier aanvragen, of u kunt zich ook persoonlijk laten informeren door uw plaatselijke contactpersoon.

to top

 

Wat heb ik nodig om een leaseovereenkomst af te drukken?

De leaseformulieren zijn online beschikbaar in pdf-formaat.  Om dit formaat te kunnen lezen, hebt u de Acrobat Reader van Adobe Systems Cooperation nodig. U vindt deze op de website van Adobe naar download. Deze software is gratis.

to top

 

Wanneer krijg ik mijn geld voor de met leasing gefinancierde objecten?

GRENKE betaalt uw factuur nog dezelfde dag van ontvangst van alle contractdocumenten. Zo wordt leasing voor de partners van GRENKE een veilige zaak zonder openstaande vorderingen.

 

 

to top

 

FAQ/klant/algemeen

 

Vanaf welk bedrag is leasing bij GRENKE mogelijk?

Bij GRENKE is leasen al mogelijk vanaf een netto koopprijs van 500 euro. Zo kunnen zelfs kleine investeringen worden gefinancierd met leasing.

to top

 

Welke objecten kan ik bij GRENKE leasen?

GRENKE handelt onafhankelijk van fabrikanten en bankinstellingen. Daarom bent u bij de keuze van uw leaseobjecten niet gebonden aan bepaalde merken of fabrikanten. GRENKE financiert met name objecten op het gebied van kantoorautomatisering en -inrichting, medische technologie, beveiligingssystemen en machines. Na overleg kunnen eventueel ook "meer ongebruikelijke" leaseobjecten worden opgenomen. Neem hiervoor contact op met uw plaatselijke GRENKE-contactpersoon.

to top

 

Hoe kan ik een leasingaanvraag indienen?

U kunt uw leasingaanvraag direct indienen via de vakhandelaar die uw apparaten gaat leveren. Deze dient de aanvraag vervolgens direct voor u in bij GRENKE via een online portal. De aanvraag wordt dan binnen enkele minuten gecontroleerd en u kunt uw overeenkomst direct ondertekenen bij de vakhandelaar die u vervolgens uw apparaten levert.

 

U kunt uw leasingaanvraag ook direct bij GRENKE indienen. Gebruik daarvoor ons aanvraagformulier.

to top

 

Wanneer begint mijn leaseovereenkomst?

U bevestigt met een overnamebevestiging dat u het leaseobject hebt ontvangen. Onderdeel van deze bevestiging is ook de overnamedatum die tegelijkertijd de aanvang van de overeenkomst weergeeft. De leaseovereenkomst begint met het kwartaal dat volgt op de overnamedatum. Voor de periode tussen de dag van overname en de volgende betalingstermijn wordt een zogenaamde gebruiksvergoeding geheven ter hoogte van 1/30 van de leasetermijn per dag. Deze periode is niet van invloed op de leaselooptijd.

to top

 

Wanneer moeten de leasetermijnen worden betaald?

Om ook hier efficiënter en voordeliger te werken, int GRENKE de betaalbare leasetermijnen slechts viermaal per jaar (telkens op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Dit betekent dat de leasetermijn per kwartaal van tevoren wordt geïnd.

 

 

to top

 

Zijn er nog extra kosten naast de leasetermijnen?

Voor alle leaseobjecten dient een verzekering te worden afgesloten. Wanneer u geen eigen verzekering hebt, neemt GRENKE uw leaseobjecten op in een voordelige verzekeringspolis. De verzekeringspremie wordt eenmaal per jaar geïnd en is afhankelijk van de koopprijs van de leaseobjecten.

to top

 

Wanneer ben ik eigenaar van de leaseobjecten?

Het bijzondere van Renting is dat u als lessee het leaseobject niet "afbetaalt" maar slechts een vergoeding betaalt voor het gebruik ervan.

 

In principe kan Renting worden vergeleken met huur. Wanneer u bijvoorbeeld een "huurwoning" huurt, koopt u met het betalen van de huurtermijn niet de eigendom over de woning, maar betaalt u slechts een vergoeding voor het gebruik ervan. U wordt door de woninghuur te betalen dus geen eigenaar van de woning. Als u de huur niet meer betaalt, moet u vertrekken, oftewel de woning "teruggeven". Zo gaat het ook bij leasing.

 

De teruggave van de leaseobjecten is de voorwaarde voor een juridisch geldige leaseovereenkomst en daarmee ook de voorwaarde voor het fiscaal aftrekken van leasetermijnen. En doordat u het leaseobject aan het einde van de overeengekomen leaselooptijd teruggeeft, kunt u direct weer overstappen op een modernere uitrusting.

to top

 

Kan ik de leaseovereenkomst voortijdig opzeggen?

In de leaseovereenkomst komen de partijen de volledige aflossing van de aanschafkosten, de onkosten en de rente overeen. De leaseovereenkomst kan te allen tijde worden beëindigd door de overeengekomen totale kosten voortijdig en geheel af te lossen.

to top

 

FAQ/klant/Master Lease Agreement

 

Wanneer is het voor een bedrijf voordeliger om een Master Lease Agreement af te sluiten?

In totaal dienen dan voor de komende twaalf maanden IT-aanschaffingen gepland te zijn van ten minste 25.000 euro. Dat klinkt veel, maar dit bedrag is snel bereikt omdat ook reeds verrichte of huidige aanschaffingen kunnen worden opgenomen in de berekening. Dit totale investeringsvolume bepaalt de voordelige voorwaarden van alle afzonderlijke overeenkomsten in het kader van de raamovereenkomst, zelfs wanneer het slechts om kleine aanschaffingen ter waarde van 500 euro gaat. De raamovereenkomst betaalt zich dus vanaf de eerste aanschaf uit. Overigens niet alleen puur financieel gezien. De afhandeling van de afzonderlijke leasecontracten binnen de overeenkomst is gemakkelijk en snel. Er is slechts een kredietwaardigheidscontrole nodig, de contracten zijn vereenvoudigd en u kunt ook niet-procuratiehouders aanstellen tot ondertekeningsbevoegden.

to top

 

Zijn bedrijven door de Master Lease Agreement gebonden aan bepaalde leasingobjecten of leveranciers?

Nee. GRENKE handelt onafhankelijk van fabrikanten en bankinstellingen. Raamovereenkomstklanten hebben toegang tot de meest uiteenlopende leasinggebieden. kantoorautomatisering en -inrichting, medische technologie en beveiligingssystemen, machines. Na overleg kunnen eventueel ook "meer ongebruikelijke" leaseobjecten worden opgenomen. Het is echter niet mogelijk auto's te leasen via de raamovereenkomst.

to top

 

Wat voor invloed heeft de Master Lease Agreement op de inhoud van de afzonderlijke contracten?

Geen enkele. Afgezien van de voordelige voorwaarden natuurlijk. Als klant beslist u bij elk leaseobject zelfstandig over de looptijd en het contracttype, dus bijvoorbeeld of u Renting of Leasing wenst.

to top

 

Wat gebeurt er aan het einde van de basislooptijd?

Afhankelijk van het geselecteerde contracttype zijn er verschillende mogelijkheden. Bij de meest voorkomende leaseovereenkomsten hebt u de volgende mogelijkheden: ten eerste, de apparaten teruggeven en nieuwe aanschaffen. Ten tweede, een offerte aanvragen voor de leaseobjecten en deze dan overnemen tegen een restwaarde. Ten derde verder leasen. Het bedrijf kan dus zelf beslissen.

to top

 

Zijn er kosten voor het bedrijf verbonden aan het opstellen van de Master Lease Agreement?

Nee. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Betaald worden alleen de leasetermijnen voor de in de afzonderlijke overeenkomsten beschreven objecten.

to top

 

Wat gebeurt er wanneer een bedrijf zijn overeengekomen Master Lease Agreement niet volledig benut of investeringen moet uitstellen?

Als ondernemer kunt u altijd voor verrassingen komen te staan. Zeker in tijden van crisis. Wanneer er belangrijke redenen zijn om geplande investeringen uit te stellen of zelfs te schrappen, zoeken wij dan ook samen met de klant naar een oplossing. Uitgestelde investeringen kunnen bijvoorbeeld in een volgende raamovereenkomst worden opgenomen of de bestaande overeenkomst kan worden verlengd. Wanneer het bedrijf minder dan 50% van het overeengekomen volume kon benutten, berekenen wij de gesloten afzonderlijke overeenkomsten conform de geldende voorwaarden gewoonweg opnieuw.

to top

 

Hoe lang is de Master Lease Agreement geldig?

De klant kan ongeacht het kalenderjaar voor een periode van twaalf maanden uitgaves opnemen in de Master Lease Agreement.  Uiteraard dienen de voorwaarden van de overeenkomst worden gerespecteerd. Hij kan de investeringen plannen en in functie van het investeringstijdstip dat hem het beste uitkomt binnen die twaalf maanden.

to top

 

Worden de voorwaarden van de afzonderlijke overeenkomsten na afloop van de Master Lease Agreement gewijzigd?

Natuurlijk niet. De leasetermijnen blijven gedurende de gehele looptijd van de afzonderlijke overeenkomsten in voege; achteraf aanpassen is bij correcte nakoming uitgesloten. De raamovereenkomst en de bijbehorende termijn van twaalf maanden heeft enkel betrekking op het sluiten van leaseovereenkomsten.

to top