Uw login

Maak gebruik van de snelle toegang tot uw persoonlijke portaalsite.

 

Naar het Grenke Partner-Portaal

GRENKE-klantenportaal

 

Word partner!

Graag informeren wij u als fabrikant of leverancier over de voordelen die een samenwerking met GRENKE u kan bieden. Neem contact op met ons via serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.be.

 

Printers leasen: financieren zonder druk

Wanneer men regelmatig documenten afdrukt in een bedrijf, durven de print- en aankoopkosten zeer hoog op te lopen.


Denk maar aan het kostenplaatje dat verbonden is aan toners, de aankoop van nieuwe printapparatuur, de functionaliteiten die een printer moet bevatten, de keuze tussen een A4- of A3-printer, enz.


De kosten van het printwerk en de aanschaf van nieuwe apparatuur kunnen zelfs zo hoog oplopen dat het de liquiditeit van de onderneming schaadt.


Gelukkig hoeft dit niet langer zo te zijn.


In plaats van printers effectief aan te kopen en zo de liquiditeit van de onderneming te schaden, biedt GRENKE de mogelijkheid aan om printers te leasen.


Op basis van de noden en wensen van de onderneming, stelt GRENKE een pakket aan printers samen dat voldoet aan de nieuwe technologieën op de markt en dat volledig binnen het investeringsbudget past.

Printers op maat van het bedrijf

Printers leasen is niet alleen geschikt voor startende ondernemingen, maar ook voor organisaties die behoefte hebben aan meer geavanceerde machines.


Denk bijvoorbeeld maar aan marketing- en reclamebureaus, makelaars, uitvaartverzorgers, copycenters, digitale drukkers, enz.


Zij hebben vaak andere verwachtingen van printers dan bedrijven die hun toestellen enkel van tijd tot tijd eens gebruiken om een A4-tje af te printen, en kiezen daarom dan ook voor de duurdere toestellen.


De voornaamste verwachtingen die deze bedrijven hebben, is dat:

  • ze op bijzondere materialen kunnen afdrukken;

  • ze aparte media-uitingen kunnen maken;

  • de kleuren van de afdruk volledig tot zijn recht komen;

  • er voldoende afdrukken per minuut kunnen gemaakt worden;

  • ...


Hoe meer verwachtingen er echter aan het lijstje toegevoegd worden, hoe duurder het kostenplaatje van de printer wordt. Gelukkig hoeven ondernemingen bij de lease van een printer hiervan niet meer langer van wakker te liggen.


Na het bespreken van de noden van de onderneming, bekijkt GRENKE welke leasingtermijn haalbaar is en wordt er een vaste all-in leaseprijs per kwartaal afgesproken.


Voor deze all-in prijs geniet men van:

  • een nieuwe printer wanneer de oude printer stuk gaat;

  • een herstelservice wanneer de printer een foutmelding aangeeft;

  • een vervanging van het toestel wanneer de huidige verouderd is.


Kortom, door printers te leasen dient men geen geld meer uit te geven aan onvoorziene kosten voor herstellingswerken of vervangingen, en weet men perfect wat de uitgaven per jaar zullen zijn.

Voorloper in het tijdperk van het digitale drukwerk

In tegenstelling tot ondernemingen die hun printers effectief aankopen en hierbij telkens de rekensom moeten maken of het potentieel wel volledig wordt benut, hoeven ondernemingen die printers leasen dit helemaal niet te doen.


Van zodra er zich een nieuwe ontwikkeling op de markt voordoet en de onderneming aangeeft dat hij de printers wil vervangen, dan zorgt GRENKE hiervoor.


Op deze manier blijft iedere onderneming die klant is bij GRENKE een voorloper in het tijdperk van het digitale drukwerk en blijft hij de concurrentie niet één, niet twee, maar zelfs drie stappen voor.


Andere voordelen zijn dat men:

1. nooit teveel betaalt voor de nieuwste printers die zich op de markt bevinden.

2. door printers te leasen meer budget overhoudt om in andere zaken te investeren.

3. in no time voldoet aan de eisen die de klant heeft en hem zelfs meer kan bieden dan de concurrentie, dankzij de terbeschikkingstelling van de nieuwste apparatuur.


Kortom, door printers te leasen, sparen ondernemingen hun eigen vermogen, vergroten zij hun rentabiliteit en versterken zij hun marktpositie op een zorgeloze manier!

Service op maat

Of bedrijven er nu voor kiezen om grote zaken - zoals productiemachines - of kleine zaken - zoals een printer - te leasen, bij GRENKE wordt steeds voor de beste service op maat gezorgd.


Zo geniet ieder bedrijf dat één of meerdere producten least, van een persoonlijke contactpersoon waarmee hij financiële aangelegenheden en investeringsbeslissingen kan bespreken.

 

Bij twijfel over welke printer de onderneming best least, en of er best voor één of meerdere printers wordt geleased, komt GRENKE steeds op locatie om samen te overlopen welke noden er binnen de onderneming zijn.


Vervolgens wordt een professionele en budgetvriendelijke oplossing opgesteld, op maat van het bedrijf.

Investeringen binnen ieders budget

Zowel grote, als kleine ondernemingen kunnen bij GRENKE terecht wanneer ze één of meerdere printers wensen te leasen.


GRENKE verleent namelijk al een leasecontract voor printers vanaf een netto koopprijs van 500 euro.

 

Zo kunnen zelfs de kleine investeringen worden gefinancierd met leasing en hoeft de onderneming niet meteen haar liquiditeit aan te tasten.